Respecteer auteursrechten
Al het werk van Foto Cheese valt onder het eigendomsrecht van Foto Cheese/Marco-Paulo Dicker.
Het gebruiken van afbeeldingen, teksten of andere materialen die hierin zijn opgenomen, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook; reproductie, opslag, manipulatie, digitaal of anderszins, is uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van de fotograaf.
Afbeeldingen van Foto Cheese zijn niet royaltyvrij en een vergoeding is vereist voor elk specifiek gebruik. Tegen illegaal gebruik kunnen juridische stappen worden genomen.
Back to Top