COPYRIGHT

Alle foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van fotograaf Marco-Paulo Dicker (oftewel: Foto Cheese/ Foto Marco-Paulo).

Het gebruik van afbeeldingen of andere materialen die hierin zijn opgenomen, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook; reproductie, opslag, manipulatie, digitaal of anderszins, is uitdrukkelijk verboden zonder de schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Afbeeldingen van Marco-Paulo Dicker zijn niet royaltyvrij en een vergoeding is vereist voor elk specifiek gebruik. Dit omvat het gebruik van een van deze afbeeldingen voor gebruik op webpagina’s. Dergelijk gebruik kan in strijd zijn met het belang van onze andere klanten die gebruikskosten hebben betaald voor een specifiek doel. Juridische stappen kunnen dan worden genomen tegen illegaal gebruik door de fotograaf en de klant.

 

Respecteer auteursrechten.

Voor informatie over het gebruik van deze afbeeldingen, kunt u contact met mij opnemen via info@fotocheese.nl