Inhoud en gebruik Website
Foto Cheese is rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van de op de Website aangeboden informatie. Zo zijn de teksten en afbeeldingen op de Website auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan informatie van de Website te kopiƫren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Foto Cheese.
De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De inhoud van de Website is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Desondanks kunnen zich toch onjuistheden voordoen. Wij verzoeken je om onjuistheden door te geven aan ons. Op de Website is daarvoor een contactformulier beschikbaar. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud van de Website ontleend worden. Foto Cheese garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken functioneert.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over de dienstverlening van Foto Cheese geldt dat op basis van kennelijke programmeer- en typefouten geen overeenkomst met Foto Cheese kan worden afgedwongen. Dat geldt ook voor getoonde afbeeldingen. De op de Website getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk te leveren producten.
Aansprakelijkheid informatie en/of afbeeldingen op de Website gebaseerd op welke grond dan ook (bijvoorbeeld vermeende onjuistheid of onvolledigheid) wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Hyperlinks
Op de Website kunnen verwijzingen (hyperlinks) naar websites van derden opgenomen zijn. Dergelijke links worden veelal voor jouw gemak opgenomen. De informatie op websites van derden is door Foto Cheese niet nader beoordeeld of gecontroleerd. Over de informatie heeft Foto Cheese ook geen controle. Via de adresbalk van je browser kun je controleren of je je nog op een website van Foto Cheese bevindt.
Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of verbandhoudend met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd e aan de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.
Back to Top